Песня POLO & PAN - Ani Kuni

Video thumbnail
Название песни: Ani Kuni
Исполнители:
Продолжительность: 02:10
5/5 (3737 голосов)
Слова песни
Другие песни исполнителей
Радиостанции

Текст песни POLO & PAN — Ani Kuni

Ani Kuni chaouani
Ani Kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
E aouni bissini
E aouni bissini

Ani Kuni chaouani
Ani Kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
Ani Kuni chaouani
Ani Kuni chaouani
E aouni bissini

Ani Kuni chaouani
Ani Kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
E aouni bissini
E aouni bissini

Ani Kuni
Chaouani
Ani Kuni
Chaouani
E aouni
Bissini
E aouni
Bissini